G dating dna

22-Aug-2019 18:39 by 7 Comments

G dating dna - Adult roleplaying chat bot

Det som ofta brukar kallas DNA-molekylens ryggrad utgörs av sockermolekyler och fosfat-grupper sammansatta med esterbindningar.

De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger.DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism.Dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar organismernas utveckling och funktion.DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner. The phosphate groups are yellow, the deoxyribonucleic sugars are orange, and the nitrogen bases are green, purple,pink, and blue.

The atoms shown are: P=phosphorus O=oxygen N=nitrogen H=hydrogen DNA, short for deoxyribonucleic acid, is the molecule that contains the genetic code of organisms.

) è un acido nucleico che contiene le informazioni genetiche necessarie alla biosintesi di RNA e proteine, molecole indispensabili per lo sviluppo ed il corretto funzionamento della maggior parte degli organismi viventi.

Dal punto di vista chimico, il DNA è un polimero organico costituito da monomeri chiamati nucleotidi (deossiribonucleotidi).

Tutti i nucleotidi sono costituiti da tre componenti fondamentali: un gruppo fosfato, il deossiribosio (zucchero pentoso) e una base azotata che si lega al deossiribosio con legame N-glicosidico.

Le basi azotate che possono essere utilizzate nella formazione dei nucleotidi da incorporare nella molecola di DNA sono quattro: adenina, guanina, citosina e timina mentre nell'RNA, al posto della timina, è presente l'uracile.

Part of an organism's DNA is "non-coding DNA" sequences. Some noncoding DNA is transcribed into non-coding RNA molecules, such as transfer RNA, ribosomal RNA, and regulatory RNAs.